Mavo & Mavohavo

Wij hebben een tweejarige onderbouw: leerlingen krijgen bij ons de tijd om langzaam te wennen aan de middelbare school, de vakken, het leren leren en verder te ontdekken wie je bent.

Door de tweejarige onderbouw kunnen wij vakken over de jaren spreiden, zodat onze leerlingen minder vakken per week hebben en we meer tijd voor begeleiding hebben. Wij nemen twee jaar de tijd om te ontdekken of een voortgang in mavo of havo het meest passend bij het kind is.

Molenvijverles

Elke ochtend beginnen we met Molenvijverles. Dat wil zeggen: we bereiden ons op de lesdag voor.

mavomentormiddag

Elke dinsdag is de hele middag mavomentormiddag. We besteden dan aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren en aan activiteiten binnen en buiten de school.

Mainport & Airport

Tussen mainport en airport gelegen, zijn wij ons bewust van de internationale omgeving waarin we samen leven. Wij leren je welke kansen het biedt en laten Rotterdam in al zijn schoonheid aan je zien.

Mavo-brugklas

Leerlingen met een gl-, gl/tl- of tl-advies worden bij ons in een mavo-brugklas geplaatst.

Mavo of mavo+

Aan het einde van de onderbouw kan uw kind in mavo3 kiezen voor de route mavo of mavo+. Leerlingen die mavo+ aankunnen (zowel qua mogelijkheden als aard) volgen in de bovenbouw (klas 3 en 4) een +-programma. Zij hebben een vakkenpakket met een extra vak dat aansluit op havo4 en ze krijgen aansluitlessen in hun examenjaar.

Mavohavo-klas

Soms is op de basisschool nog niet duidelijk geworden of een leerling mavo of havo kan doen en heeft de basisschool het advies mavo/havo afgegeven. Deze leerlingen worden bij ons in de mavohavo-klas geplaatst.

Brugklas

Wij kijken enerzijds naar de mogelijkheden: in de loop van die twee jaren groeien we van mavo/havo-leerstof en -toetsen naar havo-leerstof en havo-toetsen. Anderzijds kijken wij wat het beste qua mensontwikkeling bij het kind past. Zijn alle havo-vaardigheden al aanwezig en is er een havo-attitude?

Havo of mavo+

Voor sommige leerlingen blijkt de stap aan het einde van mavohavo2 nog te groot om naar de havo te gaan, daarom hebben wij in de bovenbouw van de mavo ook een mavo+-programma. Immers, veel mavisten zijn laatbloeiers.